Ma 2023. szeptember 27., szerda, Adalbert napja van. A Nap ma Váncsodon 6:25-kor kelt fel és 18:22-kor nyugodni tért.

Hírek - tájékoztatás | Váncsod.hutájékoztatás

vissza...

2023.06.21, 12:11

F E L H Í V Á S 

Váncsod  Községi Önkormányzat felhívja a  lakosság figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni.

 

A rendezett településkép kialakítása és fenntartása valamennyiünk közös érdeke!    

Az elmúlt időszakban számos alábbi tartalmú bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:

  • az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a gépjárművek közlekedését,
  • a parlagfű és az egyéb gyomnövények elterjedésével kapcsolatban, allergiás megbetegedések visszaszorítása miatt,
  • bejelentések a lakott ingatlanok gyomos állapotáról,
  • a bel-és külterületi utak mellett szétdobált, lerakott szemét miatt,

 

Fontos teendők:

- az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, rendszeres, legalább két hetente történő fűnyírásáról, beleértve az árkokat is,

-a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyi tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

-az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet ápolásáról, gallyazásáról, - az utcára kinyúló ágak levágásáról

az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni, amit az önkormányzat képviseletében eljáró személy az alábbi felhívásnak megfelelően folyamatosan, fokozottan ellenőrizni fog.

Az elhanyagolt és gondozatlan területek használóira közigazgatási bírságot fogunk kivetni!

 


 

 

Váncsod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V.22) önkormányzat rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint az ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése

5.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

(2)  a tulajdonos, üzemeltető, vagy használó, aki a tulajdonát képező, vagy általa használt ingatlan előtti, melletti járdaszakasz tisztításáról, a hóeltakarításról, síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

Az önkormányzati rendelet alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében 2 000.- Ft-tól 150 000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki a rendeletet be nem tartókkal szemben!

PARLAGFŰMENTESÍTÉS

Fentieken túl az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól  szabható.

 

A településen élők jelentős többsége fenti kötelességeinek időben és megfelelően eleget tett, eleget tesz! Nekik ezúton is köszönettel tartozunk azért, aminek természetesnek kellene mindenki számára lenni, azért, hogy tesznek egészségünkért, az élhető környezetért és azért, hogy a községen átutazók ne lesújtó szavakkal illessék a település kinézetét és szívesen térjenek vissza hozzánk.

Kérjük a lakosságot, hogy a jogszabályban foglaltakat – tartsák be!

 Váncsod, 2023. 06. 08.               

                                                                      Szalay Csaba       sk.                       Jenei Attila sk.

                                                                    polgármester                                             jegyző

 


 

Statisztika

 Látogatók:
Ma: 886
Összesen: 1048122

Oldal Letöltések:
Ma: 886
Összesen: 1077120

Online látogatók:
Most: 5
Rekord: 975

Utolsó látogatás:
2023.09.27 17:20

Belépés

Felhasználónév:

Jelszó: Jegyezz meg!


Elfelejtett jelszó