Ma 2023. december 6., szerda, Miklós napja van. A Nap ma Váncsodon 8:03-kor kel fel és 16:45-kor nyugszik. Mai születésnaposaink: Szabados Sándor, Gyöngyösi Ágnes, Révész Roland és Szakonyi István.

Infrastruktúra, gazdaság | Váncsod.hu

Gazdasági élet

A község ma is mezõgazdasági jellegû, így a lakosság megélhetését elsõsorban ennek ágai, a növénytermesztés és az állattenyésztés biztosítja. Ma is mûködik a korábban említett szövetkezetek egyesülésébõl létrejött Rákóczi MgTsz, mely 1993-tól Rákóczi Gazdaszövetkezetként mûködik tovább. Jelenleg itt  kb. 50 fõt foglalkoztatnak.

Kevesen ingáznak a járási székhelyre, Berettyóújfaluba, ahol az Ipari Parkban, a Kórházban és néhány magánvállalkozónál dolgoznak. Kis létszámban Biharkeresztesre járnak a határõrséghez, valamint az Építõipari Kft-hez.

Munkahely-teremtési lehetõségek közül elsõsorban a feldolgozóipar, a könnyûipar (pl. nõi munkaerõt foglalkoztató varrás) jöhet szóba, kisebb létszámú üzemekkel. A kereskedelem értékesítési oldalán (különösen élelmiszer, napi cikkek) már bizonyos versenyhelyzet is kialakult. A felvásárlási oldalon viszont még van szabad kapacitás, ugyanez elmondható a szolgáltatási szférában is.

Infrastruktúra

A községben az 1980-asévekben jelentõs számú lakóház épült. A település 19 utcáján 563 lakóház osztozik. Az utóbbi egy-két évtizedben épült épületek modernek. A vízzel, villannyal, vezetékes gázzal és a telefonkészülékkel rendelkezõ háztartások száma az utóbbi évben tovább emelkedett. A villany- és ivóvízhálózat az egész falura kiterjed. Az utcák 100 %-ban szilárd burkolatúak. A járdák az egész falut behálózzák.

A közintézmények állaga jó, felújításuk folyamatosan történik.

A községben a hajdúdorogi Egyetértés COOP és két magánvállalkozó is üzemeltet vegyesboltot, valamint két vendéglátó-ipari egység áll a vendégek rendelkezésére.

Egy Tüzép telep is található a településen.

A lakosság egyéb irányú ellátását biztosítja a postahivatal, a takarékszövetkezet, a gázcsere-telep, a vízmû. A kommunális szilárd hulladék elszállítása hetente egy alkalommal a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által történik. A folyékony hulladék elhelyezés, illetve kezelés csak részben megoldott.

Az utóbbi idõben nõtt a zöldterületek, közterületei parkok száma is. A község területén 12.000 m2  park van. 1992-ben került átadásra a Váncsod-Gáborján összekötõ útszakasz, ezáltal megszûnt a település további fejlõdését hátráltató zsáktelepülés jellege.

Statisztika

 Látogatók:
Ma: 150
Összesen: 1141978

Oldal Letöltések:
Ma: 150
Összesen: 1172934

Online látogatók:
Most: 2
Rekord: 975

Utolsó látogatás:
2023.12.06 04:04

Belépés

Felhasználónév:

Jelszó: Jegyezz meg!


Elfelejtett jelszó