Ma 2023. december 6., szerda, Miklós napja van. A Nap ma Váncsodon 8:03-kor kel fel és 16:45-kor nyugszik. Mai születésnaposaink: Szabados Sándor, Gyöngyösi Ágnes, Révész Roland és Szakonyi István.

Hírek | Váncsod.huTájékoztatás

2023.12.04, 12:18

Tisztelt Lakosság!

 

A lakásfenntartási és a gyógyszertámogatást

2023.12.05.-én (kedden)

10:00 órától - 11:00 óráig fizetjük.

 

Az ismételt kifizetés 2023.12.12.-én (kedden)

10:00 órától – 11:00 óráig fizetjük.

 


Tájékoztatás

2023.11.20, 13:51

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

 

 hogy a 

 

 

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény támogatás pénzbeli kifizetése

 

2023.11.22-én (szerdán) 10:00-tól - 11:00-ig

 

Ismételt kifizetés

 

2023.11.23-án (csütörtökön) 10:00-tól - 11:00-ig

 

 

Kérjük, a jelzett időpontban átvenni szíveskedjenek.

 

 

Váncsod Községi Önkormányzat

 

4119 Váncsod, Kossuth L u 42. szám

 

 


Felhívás

2023.11.14, 12:56


tájékoztatás

2023.11.02, 13:36

Tisztelt Lakosság!

 

A lakásfenntartási és a gyógyszertámogatást

2023.11.03.-án (péntek)

10:00 órától - 11:00 óráig fizetjük.

 

Az ismételt kifizetés 2023.11.08.-án (szerda)

10:00 órától – 11:00 óráig fizetjük.

 


felhívás

2023.10.18, 09:59


tájékoztatás

2023.10.05, 06:20

Tisztelt Lakosság!

 

A lakásfenntartási és a gyógyszertámogatást

2023.10.05.-én (csütörtök)

10:00 órától - 11:00 óráig fizetjük.

 

Az ismételt kifizetés 2023.10.12.-én (csütörtök)

10:00 órától – 11:00 óráig fizetjük.

 


Felhívás

2023.10.04, 09:10


felhívás

2023.10.04, 08:59


Bursa Hungarica pályázat

2023.10.03, 09:09

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

                Váncsod Községi Önkormányzat a Kulturális és Innovácós Minisztériummal

együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

 

vonatkozó rendelkezéseivel.

 


Bursa Hungarica pályázat

2023.10.03, 09:06

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Váncsod Községi Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

  

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

 


Statisztika

 Látogatók:
Ma: 177
Összesen: 1142005

Oldal Letöltések:
Ma: 177
Összesen: 1172961

Online látogatók:
Most: 3
Rekord: 975

Utolsó látogatás:
2023.12.06 04:18

Belépés

Felhasználónév:

Jelszó: Jegyezz meg!


Elfelejtett jelszó