Ma 2020. szeptember 18., péntek, Diána napja van. A Nap ma Váncsodon 6:14-kor kelt fel és 18:39-kor nyugszik. Mai születésnaposaink: Báthori Józsefné (Szatmári Ildikó Róza), Daróczi Miklósné (Szabó Erzsébet), Hiripi Antal, Mezei Amanda Vanessza és Tutor Sándorné (Kiss Ilona).

Hírek - FELHÍVÁS | Váncsod.huFELHÍVÁS

vissza...

2019.04.11, 09:16

TÁJÉKOZTATÓ  

az Európai parlamenti tagjainak választásáról

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának időpontja:

2019. május 26. napja (vasárnap).

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.

A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:


 

– minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,

az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar választópolgár is választó, aki

– Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019. április 5-ig megkapják a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát.

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki 2019. március 20-a után kerül az adott település szavazóköri névjegyzékébe, a névjegyzékbe történő felvételéről a Helyi Választási Irodától kap értesítőt.

A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth u. 42. sz.) és a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő u. 106. sz.), illetve hivatali munkaidőben névjegyzékkel kapcsolatos információ kérhető az 54/ 708-533 telefonszámon.

 

 

NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

 • Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelem

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek – a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem esetén megkívánt adatokon túl – tartalmaznia kell:

 • a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és
 • ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

 • Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem

 Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2019. május 26-án külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le, szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2019. március 21-től legkésőbb 2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelem nyomtatvány igényelhető a Váncsodi Polgármesteri Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth u. 42. sz, ), illetve a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő u. 106. sz.). A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését, továbbá 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

 • Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május 26-án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani és legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth u. 42. sz.), illetve a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő u. 106. sz.) .

Az átjelentkező választópolgár

 • legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 • legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
 • Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtania Helyi Választási Irodához (székhely: 4119 Váncsod, Kossuth u. 42. sz, ) és a Gáborjáni Kirendeltséghez (4122 Gáborján, Fő u. 106. sz.):

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig vagy
 • május 24-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
 • A fogyatékossággal élő választópolgár kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti

 • Braille-írással készült értesítő küldését,
 • könnyített formában megírt tájékoztató megküldését,
 • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során,
 • hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A választópolgár részére – legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt, illetve könnyített formában megírt tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

SZAVAZÁS

2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A külképviseleten 2019. május 26-án (vasárnap), helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében
– amennyiben azt a tájékoztató d/ pontjában meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).

http://www.valasztas.hu/valasztopolgaroknak

 

Eseménynaptár

Előző2020 szeptemberKövetkező
H K Sz Cs P Sz V

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930Statisztika

 Látogatók:
Ma: 563
Összesen: 3374539

Oldal Letöltések:
Ma: 563
Összesen: 3610483

Online látogatók:
Most: 2
Rekord: 187

Utolsó látogatás:
2020.09.18 16:25

Belépés

Felhasználónév:

Jelszó: Jegyezz meg!


Elfelejtett jelszó